Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

asdfgh
19:03
4876 c038 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
19:03
9728 08e3 390
asdfgh
19:03
Reposted fromsapnai sapnai viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
19:02
5293 75f4 390
Reposted fromblank-page blank-page viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
19:01
asdfgh
19:00
3387 095b 390
"Maski i twarze" vol.2
asdfgh
19:00
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
asdfgh
19:00
asdfgh
18:39
Prosta historia o niemyśleniu

Nie mogłem zasnąć, myślałem o tobie całą noc. Zdrzemnąłem się nad ranem i po przebudzeniu ostrożnie sprawdziłem, czy nadal o tobie myślę. Na szczęście nie myślałem, jednak przez to, że zastanawiałem się, czy o tobie myślę, znów zacząłem myśleć i teraz nie mogę przestać, bo albo o tobie myślę albo staram się nie myśleć i przez to nadal myślę, albo przez chwilę rzeczywiście nie myślę i jestem z tego tak dumny, że natychmiast chcę ci się tym pochwalić, więc znów myślę.
— facebook/Piotr Adamczyk
Reposted frompensieve pensieve viabukazla bukazla
asdfgh
18:38
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
asdfgh
18:37
Nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć, żebyśmy nie wiem, jak chcieli. Czasami trzeba to sobie odpuścić i żyć dalej.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
asdfgh
18:37
4748 6414 390
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
18:36
9946 f934 390
Reposted frommisieq misieq viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
18:36
3438 22ef 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
18:33
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
asdfgh
18:32

June 11 2017

asdfgh
04:12
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko - Pasja według św. Hanki
Reposted byacetylcoaBalladyna3u3a
asdfgh
04:07
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
04:07
9322 17dc 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
04:04

Nigdy, przenigdy nie będę żałował, że robiłem to, co robiłem, bo kiedy człowiek tkwi w czymś takim jak ja, przez większość dni przynajmniej może odwiedzać miejsca ze swoich wspomnień. 


— 22:18
Reposted fromoutoflove outoflove viaimasbraveasur imasbraveasur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl