Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

asdfgh
20:46
1363 d2a6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
20:45
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry

October 27 2017

22:34
5471 2013 390
Reposted fromdivi divi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
asdfgh
22:34
9608 7fd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadiscodance discodance
asdfgh
22:33
8786 9fb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
22:33
9015 b356 390
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viagdziejestola gdziejestola

September 03 2017

23:58
9308 2a71 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vianieobecnosc nieobecnosc
asdfgh
23:58
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura vianiskowo niskowo
asdfgh
23:57
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
asdfgh
23:45
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
23:44
4662 dc29 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viawredna wredna
asdfgh
23:42
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
asdfgh
23:42
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viaimasbraveasur imasbraveasur
asdfgh
23:42
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
asdfgh
23:41
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "

August 21 2017

asdfgh
23:25
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
asdfgh
23:22

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
asdfgh
23:21
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viadoubleespresso doubleespresso
asdfgh
23:06
5439 d075 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
asdfgh
23:04
4004 d9d8 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl