Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

asdfgh
02:14
0393 a383 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viawrazliwa wrazliwa
02:11
asdfgh
02:11
7579 69ea 390
Reposted fromundertow undertow via3u3a 3u3a
asdfgh
02:11
2569 a7e6 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven via3u3a 3u3a
00:36
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
00:35
asdfgh
00:35
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viasomebunny somebunny
asdfgh
00:34
2651 83de 390
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
asdfgh
00:34
asdfgh
00:34
9387 3bc9 390
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
00:32
00:32
asdfgh
00:32
0262 373b 390
Reposted frommisza misza viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
asdfgh
00:31
6588 efb7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabukazla bukazla
asdfgh
00:30
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viaselsey selsey
00:29
asdfgh
00:29
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
asdfgh
00:29
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viadoubleespresso doubleespresso
asdfgh
00:28
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
asdfgh
00:28
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl