Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

asdfgh
23:39
9372 02a9 390
Reposted fromoutline outline viadygoty dygoty
asdfgh
23:37
3731 986b 390
Reposted fromRowena Rowena viapigmalion pigmalion
23:34
2230 d74d 390
Reposted fromunco unco viatwice twice
asdfgh
23:32
1505 7c84 390
asdfgh
23:26
3167 2fb0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
asdfgh
23:25
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
asdfgh
23:25
asdfgh
23:23
8429 9e9e 390
Reposted byVostokgrovlyheavencanwaitVernixx
asdfgh
23:19
asdfgh
23:19
0546 9d3f 390
asdfgh
23:19
2735 a092 390
Reposted fromlaters laters viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
23:18
1273 6902 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
23:18
2621 bb96 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
asdfgh
23:17
9048 9780 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialissie lissie
23:13
8319 45a3 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
asdfgh
23:13
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
asdfgh
23:12
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaWlodara Wlodara
asdfgh
23:10
1369 e1b2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
asdfgh
22:57
Podobno teraz radze sobie
już o wiele lepiej
I mówią mi że praca
dobrze zrobi mi
na serce
— a ja tęsknie
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
asdfgh
22:56
"Zabieram siebie na kolacje, kupuję sobie fajne ubrania. Świetnie się ze sobą bawię. Kiedy nauczysz się dbać o siebie, czyjaś obecność w twoim życiu będzie wyborem, a nie koniecznością. Uwielbiam być sam, ale staram się również nie być sam, bo ten stan bywa po prostu nie do zniesienia".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl