Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

asdfgh
04:00
3272 6765 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
asdfgh
02:11
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa via3u3a 3u3a
asdfgh
02:11
1259 7955 390
Reposted fromiwillbefine iwillbefine via3u3a 3u3a
02:11
4295 63f4 390
Reposted fromerial erial via3u3a 3u3a

March 18 2017

asdfgh
00:34
8793 8515 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialissie lissie
asdfgh
00:19
4369 8a8d 390

March 16 2017

asdfgh
03:53
9897 c6b7 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 vianikotyna nikotyna
asdfgh
03:51
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaimasbraveasur imasbraveasur

March 15 2017

asdfgh
22:18
0467 5d3c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaataszka ataszka
asdfgh
22:15
21:35
1613 ce10 390
Reposted fromnikotyna nikotyna
asdfgh
21:33
21:18
6632 ed8b 390
Reposted from009 009 viatobecontinued tobecontinued
21:18
8876 e524 390
Reposted fromheroine0 heroine0 viaearlt earlt
21:18
asdfgh
21:17
4975 5d05 390
Reposted fromwishnia wishnia viaearlt earlt
asdfgh
21:12
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
asdfgh
21:12
21:11
2295 1f6c 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasomebunny somebunny
asdfgh
21:11
3294 860c 390
Reposted fromnyaako nyaako vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl