Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

asdfgh
00:29
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamefir mefir
asdfgh
00:29
2062 acc9 390
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
asdfgh
00:29
8857 5b86 390
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
asdfgh
00:28
asdfgh
00:28
Po prostu nie umiem wyłączyć emocji.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via4777727772 4777727772
asdfgh
00:27
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz via4777727772 4777727772
asdfgh
00:26
By wrócić, już nie wystarczy zamknąć oczy, już nie. By wrócić, trzeba zaprzeć się, po wielokroć. Trzeba odrzucić, zniszczyć. By wrócić. A tam mgła.
— Świetlicki
Reposted fromretro-girl retro-girl
asdfgh
00:26
1560 8278 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaretro-girl retro-girl
asdfgh
00:24
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaretro-girl retro-girl
asdfgh
00:24
4310 b1e0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
asdfgh
00:24
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
00:24
asdfgh
00:23
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź

October 15 2018

asdfgh
19:21
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
asdfgh
19:20
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"

June 26 2018

asdfgh
03:26
0039 cb08 390
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma via4777727772 4777727772
asdfgh
03:15
Nie ukrywam, że zdarza mi się zamęczać samą siebie pytaniami - “Dlaczego wcześniej nie mogłam tego zrobić?”,
jednak zaraz przypomina mi się najbardziej prawdziwa odpowiedzieć
- “Skoro tego wcześniej tego nie zrobiłam to znaczy, że jednak nie mogłam”.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
asdfgh
02:11
3272 6765 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
asdfgh
02:11
1593 0621 390
nie ma nadziei.

December 28 2017

asdfgh
20:46
1363 d2a6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl