Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

asdfgh
23:02
8916 e75f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued
asdfgh
23:00
4064 9f5e 390
Reposted fromlostness lostness viatobecontinued tobecontinued
asdfgh
22:56
1907 cd6f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

March 03 2020

asdfgh
00:32
7188 3d89 390
asdfgh
00:31
6147 e1f1 390
asdfgh
00:31
6507 04f9 390
asdfgh
00:30
6114 6581 390
Reposted fromhrafn hrafn viachceblantao5rano chceblantao5rano
asdfgh
00:28
9048 9780 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackmoth7 blackmoth7
asdfgh
00:25
1898 3557 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin

March 02 2020

20:52
9499 000e 390
Reposted fromdivi divi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
asdfgh
20:36
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
asdfgh
20:35
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
asdfgh
20:35
Bo ja się wtedy nawet starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtomowa tomowa viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
20:34
2823 e9fc 390
Reposted fromNanutka Nanutka viaWlodara Wlodara
asdfgh
20:33
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued

February 28 2020

asdfgh
01:12
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
asdfgh
01:11
9506 6bc5 390
Reposted fromnulaine nulaine viatobecontinued tobecontinued
asdfgh
01:09
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
asdfgh
01:09
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.   
— Charles Bukowski
asdfgh
01:08
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...